Ytringsfrihed kan “svække tilliden til medierne” siger politikerne

Tidligere udviklings- og integrationsminister Søren Pind er blevet en del af et råd, der  “skal undersøge, hvordan det kan blive muligt at styrke mediernes ansvar i en digital tid, hvor det går rigtig stærkt”. “Regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne står bag”, som man kan læse i Berlingske Tidende.

»Medierne spiller en fuldstændig afgørende rolle for vores demokrati. Men mediebilledet har udviklet sig radikalt de senere år – det går meget stærkt på nettet og på de sociale medier. Og nogle gange går det også for stærkt.«

»Det kan få konsekvenser for borgernes retssikkerhed og svække tilliden til medierne,« siger kulturministeren.

Og derfor skal udvalget “også undersøge, hvordan bloggere og influencere i højere grad end nu kan blive stillet til ansvar for det indhold, som de publicerer og viderebringer til deres ofte mange følgere”. Al skepsis svækker tilliden, mediernes rolle var engang at svække tilliden til magten. Den der betaler orkesteret bestemmer musikken og mediestøtten i Danmark binder medierne tættere til magten. Dissens fra de herskende fortællinger er derfor farlige – men ikke for demokratiet, der virker de nærende.

“Friheden er ikke yndefuld, den er grim, fordi mennesker (også) er grimme. Hvis kun elegante, eftertænksomme mennesker havde taleret, ville det blive et meget, meget kort folketingsår” skriver Niels Lillelund i Jyllands Posten, der mener at Pind er et ‘forfængeligt menneske’, ‘desperat efter betydning’. Men hvordan argumenterer den kommende formand Søren Pind egentlig for sit kommende virke? Efter på Facebook at have besværget at der intet alternativ er til en fri presse fortsætter Pind

Der er til gengæld ikke meget godt at sige, om en fri presse der misbruger sin frihed.

Hov, hov, hov, det var allerede lidt voldsomt, så inden vi fortsætter, så lad os dvæle ved en liberal politiker, der arbejder med et koncept om den rette brug af frihed. Hos mrs Ploppy (Godmorgen!) kan man også selv vælge, hvilken ret man vil have som sit sidste måltid – forudsat at man vil have pølser, da pølser er det eneste hun kan tilbyde. Men hvad består dette misbrug så i?

 Er man i tvivl om, hvad jeg mener, kan man bare kigge på FOX news og hvad det har gjort ved det amerikanske demokrati og den demokratiske samtale. Jeg har lige været afsted i ni dage og bla truffet amerikanere, der pure benægter, at angrebet på kongressen den 6. Januar fandt sted. Det er skrup skørt. 

Glædeligt at trafikministeren ikke har været i England og set, hvorledes alle synes at køre i den forkerte vejbane. Men bortset fra det skrupskøre i at nedsætte et udvalg i Danmark på baggrund af et indtryk, nogle amerikanere har gjort på Søren Pind, så lad os lige stille Pind til ansvar for det indhold han viderebringer. Og jeg tænker ikke kun på, at han mente at pressen udgjorde en trussel mod demokratiet.

Pind har nemlig, uden at afsløre en egentlig metode, foretaget sin egen lille vox-pop under et ugelangt besøg i det store land. Konklusionen er, at amerikanere, der ser Fox News benægter, hvad Pind selv mener er en indlysende begivenhed, at Kongressens bygning Capitol blev angrebet. For det blev den nemlig, den sjette januar 2020, mener Pind. Det har han selv set i de medier han følger. Og så må det jo være sandt.

Da vi ikke har adgang til influenceren Søren Pinds metode- eller begrebsafsnit må denne afdankede blogger, med fare for at vække det kommende udvalgs vrede, lege fandens – og det vil i dette tilfælde sige Trumps tilhængeres – advokat. Jeg vil vove at påstå, at ingen benægter at Trump tilhængere kom op at slås med politiet på trapperne op til Capitol og andre steder på det enorme kompleks. Men hvis vi skal tale om et angreb må vi først gøre os klart, at skønt Trumps tilhængere regnes for det mest svært bevæbnede segment af den amerikanske befolkning, næst efter de væbnede styrker og Alec Baldwin, så valgte alle som en ikke at medbringe deres våben til angrebet.

Man skal også acceptere, at skønt cirka hundrede, af de omkring tusind personer, der entrerede selve bygningen, havde tiltvunget sig adgang på ulovlig vis, var resten, omkring ni hundrede personer, blevet budt indenfor af det stedlige politi (hvoraf flere kom med støttetilkendegivelser til Trump). Heriblandt befandt sig en del ældre kvinder, der tilhører den del af befolkningen der sjældent, som i forståelsen aldrig, kommer i kamp med politiet. Det afholdt dog ikke forbundspolitiet fra at varetægtsfængsle flere af dem de følgende måneder.

Tillige skal man ikke være klar over, at der synes at være overvældende dokumentation for, at flere grupper af agent provocateurs opererede i dagene op til og under selve urolighederne. Og nogle af disse, var højst sandsynligt fra FBI. Det er også stadigt et mysterium, hvem der plantede rørbomber på Capitol i dagene op til 6. januar. Man kan også spørge, hvorfor ingen endnu ved, hvem Ray Epps er, hvorfor ingen er stillet til ansvar for mordet Ashley Babbit eller hvorfor Nancy Pelosi ikke ville efterkomme gentagne appeller om mere sikkerhedspoliti for at håndtere de mange demonstranter. Men hvis man gør det, kommer man i samme bås, som Fox News og diverse bloggere, som demokratiet skal sikre sig imod.

Man kan dog gøre noget andet, nemlig at henvise til Joan Donovan, Kaylee Fagan, and Frances E. Lee fra Harvard Kennedy School’s Shorenstein Center. De tre forskere gennemgik retsdokumenter for de 469 Trump tilhængere, der er blevet tiltalt for at have forbrudt sig imod føderal lovgivning i forbindelse med urolighederne ved Capitol 6 januar. Heri kan man læse at de tiltalte, de knap fem hundrede mest ophidsede af Trumps godt treoghalvfjerds millioner vælgere, under strafansvar, næsten alle som en, tilskriver deres kortvarig manglende dømmekraft, en dybfølt bekymring for demokratiets tilstand. Som Hillary Clinton donoren og Forfatnings-eksperten Jonathan Turley konkluderer bl.a

Once again, none of this exonerates or excuses those who rioted on January 6th or those who fueled the riot. However, the use of “insurrection” by the politicians, pundits, and the press is not an accurate characterization of the motivation of most of the people who went to the Capitol on that day. It was clear that this was a protest that became a riot.

Søren Pind? Var han ikke justitsminister, da de af Merkel inviterede dokumentløse migranter fra gud ved hvor, frit vandrede uhindret over grænsen, nordpå ad motorvejen, eskorteret af det politi, der til lejligheden ikke opretholdt lands lov og ret? Det er ægte Pindsk demokrat,i at folket kan sammensætte et Folketing, der kan vedtage allehånde love, som den siddende regering kan se stort på efter forgodbefindende. Forudsat altså, at folket er oplyst på den rette måde om den større nødvendighed, så ingen spytter i affekt.