Berufsverbot på Folkeuniversitetet

En underviser på Folkeuniversitetet er blevet fyret for sine meninger om krigen i Rusland. ”Jens Jørgen Nielsen [blev] fyret fra Folkeuniversitetet, da Jakob Skovgaard-Petersen og Jes Stein Pedersen greb ind og aflyste Nielsens planlagte foredragsrække, fordi de ikke kan lide mandens synspunkter.” skriver Pihl på Trykkefrihed.dk og “Uffe Gardel påstår, at fyringen er berettiget, fordi Nielsen skulle have ”fremsat påstande, som fagets sagkundskab er uenig i, og det kan man ikke som underviser”.”

Gardel kritiserer Nielsen for et udsagn om, at ”det kun kan være USA, som har sprængt Nord Stream i luften”. Og det ved vi alle jo lige så lidt om, som Uffe Gardel, men det er da en mulighed, som Nielsen skal være i sin gode ret til at udtale sig om? Statsbetalte medier som f.eks. Kristeligt Dagblad var hurtigt ude med påstanden (på forsiden), at ”al sandsynlighed taler for at Rusland står bag” sprængningen af Nord Stream, hvilket kan være lige så uansvarlig en spekulation som Nielsens, efter min mening. Hvis man ser interviewet med oversættelse af, hvad Nielsen rent faktisk siger på russisk tv, siger han ikke, hvad Gardel påstår. Nielsen siger, at ”det formentlig aldrig vil komme frem i lyset”, hvem der sprængte Norstream, men dernæst tilføjer Nielsen i interviewet, at Præsident Bidens udtalelser peger på en overvejende sandsynlighed for at USA stod bag sprængningen af Nordstream. Fox-News journalisten Tucker Carlson har sagt det samme som Jens Jørgen Nielsen 

Washington Post, i en ganske underdrevet artikel, ser det heller ikke bevist at russerne har ødelagt deres egen infrastruktur. “Whoever did it may get away with it.” slutter deres artikel, en konklusion, det altså ikke er gratis for Nielsen at drage. Men hold jer fra Semour Hersh analyse. Pointen er, at hvis medierne i Vesten, vil være så ukritiske at kolportere Nordstream sabotagen, som en russisk gerning, hvad kolporterer de så ikke, at mindre bizarre påstande? Og hvis ikke det skal have konsekvenser for dem, hvorfor skal det så have konsekvenser for Nielsen?

I Tidehvervs Januar udgivelse ‘23 skriver Katrine Winkel Holm, at Jens Jørgen Nielsen, efter Ruslands invasion – eller hvad Holm med en besynderlig passiv formulering “Så brød krigen ud” – blev flittigt brugt som kommentator for TV2 News. Dette blandt andet fordi han havde været Ruslands korrespondent for Dagbladet Politiken. Men Nielsen talte også med russisk TV, hvor han ikke underskrev den i Vesten meget udbredte forestilling om, at det var russerne selv, der sprængte gasledningen Nordstream i luften. Holm citerer  Folkeuniversitetets daværende rektor Bente Hagelund fra Kristeligt Dagblad

Vi har ikke modtaget nogle klager over Jens Jørgen Nielsens kurser, som er meget søgte, og Jens Jørgen Nielsen har ikke overtrådt nogle formelle retningsliner. Vi står med andre ord ikke med en konkret ‘sag’, hvis indhold handler om den konkrete undervisning. På den baggrund ser vi ikke nogen grund til at udelukke Jens Jørgen Nielsen fra fremtidig undervisning.

24/7 blabrer Jacob Skovgaard-Petersen direkte ud

Det skyldes at vi har undersøgt hans forfatterskab og opfatter det som stærkt tendentiøst. Altså vi har fået opsigelser, eller folk har ikke villet undervise på Folkeuniversitetet eller associeres med det, fra faget. Og jeg har snakket med det folk og vi har snakket med andre folk på universiteterne, som alle sammen er ret kritiske overfor ham.

Så fik vi også nogle enkelte evalueringer som antydede at han ikke helt evnede at holde sine politiske holdninger ude af sine kurser. Og så besluttede vi, at vi ville læse hans bøger og tage stilling til dem selv, og det har bekræftet os i, at den kritik, der er kommet imod ham, den er rigtig. Og et forfatterskab må jo siges at være en meget stor kilde, hvad manden mener.

Så manden blev fyret for sine meninger og ikke på baggrund af kvaliteten i hans arbejde, ikke på baggrund af hans undervisning.

Min geografilærer i gymnasiet var en stor fan af ‘Den Lysende Sti’, en colombiansk terrorgruppe, der myrdede bønder, hvis ikke de var stive i marxistiske floskler. Hans rationale var, at gruppen solgte heroin til USA og på den måde, slog igen mod USA imperialismen. Vi, venstreorienterede som vi gerne ville være, forstod ikke helt logikken, da det var negrene i ghettoen der junkede sig ihjel og ikke pengemændene på Wall Street eller generalerne i Pentagon. Anyways, sådan var det i senfirsene, starthalvfemserne. Nu er det altså kommet dertil, hvor end ikke kommunister er i sikkerhed for meningstyranniet.